User Tools

Site Tools


101-diogmites-teresita-la-gi

Diogmites teresita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. teresita
Danh pháp hai phần
Diogmites teresita
Lamas, 1972

Diogmites teresita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites teresita được Lamas miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites teresita tại Wikispecies
101-diogmites-teresita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)