User Tools

Site Tools


101-diplosynapsis-argentifascia-la-gi

Diplosynapsis argentifascia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diplosynapsis
Loài (species) D. argentifascia
Danh pháp hai phần
Diplosynapsis argentifascia
Enderlein, 1914

Diplosynapsis argentifascia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diplosynapsis argentifascia được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diplosynapsis argentifascia tại Wikispecies
101-diplosynapsis-argentifascia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)