User Tools

Site Tools


101-dysmachus-albiseta-la-gi

Dysmachus albiseta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. albiseta
Danh pháp hai phần
Dysmachus albiseta
Becker, 1907

Dysmachus albiseta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus albiseta được Becker miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus albiseta tại Wikispecies
101-dysmachus-albiseta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)