User Tools

Site Tools


101-dysmachus-albisetosus-la-gi

Dysmachus albisetosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. albisetosus
Danh pháp hai phần
Dysmachus albisetosus
(Macquart, 1849)

Dysmachus albisetosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus albisetosus được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus albisetosus tại Wikispecies
101-dysmachus-albisetosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)