User Tools

Site Tools


101-dysmachus-albovestitus-la-gi

Dysmachus albovestitus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. albovestitus
Danh pháp hai phần
Dysmachus albovestitus
Villeneuve, 1930

Dysmachus albovestitus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus albovestitus được Villeneuve miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus albovestitus tại Wikispecies
101-dysmachus-albovestitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)