User Tools

Site Tools


101-dysmachus-digitulus-la-gi

Dysmachus digitulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. digitulus
Danh pháp hai phần
Dysmachus digitulus
Becker, 1923

Dysmachus digitulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus digitulus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus digitulus tại Wikispecies
101-dysmachus-digitulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)