User Tools

Site Tools


101-dysmachus-elapsus-la-gi

Dysmachus elapsus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. elapsus
Danh pháp hai phần
Dysmachus elapsus
Villeneuve, 1933

Dysmachus elapsus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus elapsus được Villeneuve miêu tả năm 1933. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus elapsus tại Wikispecies
101-dysmachus-elapsus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)