User Tools

Site Tools


101-dysmachus-evanescens-la-gi

Dysmachus evanescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dysmachus
Loài (species) D. evanescens
Danh pháp hai phần
Dysmachus evanescens
Villeneuve, 1912

Dysmachus evanescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dysmachus evanescens được Villeneuve miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dysmachus evanescens tại Wikispecies
101-dysmachus-evanescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)