User Tools

Site Tools


101-edge-ya-la-gi

Edgeøya, là một hòn đảo không có người ở của Na Uy, nằm ở đông nam quần đảo Svalbard; đây là đảo lớn thứ ba của quần đảo này. Edgeøya là một hòn đảo thuộc vùng Bắc Cực, là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên Søraust-Svalbard, là nơi sinh sống của gấu trắng Bắc Cực và tuần lộc. Mặc phía đông của đảo bị bao phủ bởi băng nguyên. Hòn đảo có diện tích 5.073 kilômét vuông (1.960 sq mi). Hòn đảo được đặt tên theo Thomas Edge (mất năm 1624), một thương nhân và nhà săn bắt cá voi người Anh. Ngày nay, hòn đảo hiếm khi được ghé thăm.

  • Kapp Heuglin in the Svalbard place names database, Norwegian Polar Institute (URL accessed 29 July 2006)
  • C. Michael Hogan (2008) Polar Bear: Ursus maritimus, globalTwitcher.com, ed. Nicklas Stromberg
  • David Roberts, Four Against the Arctic: Shipwrecked for Six Years at the Top of the World ISBN 978-0-7432-2431-4
  • Svalbard Images (2008) Edgeøya
  • Günter Schilder (1984) "Development and Achievements of Dutch Northern and Arctic Cartography in the Sixteenth and Seventeenth Centuries", in: Arctic; Vol. 37, No. 4, December 1984.
  • Conway, Martin (tháng 6 năm 1901). “Joris Carolus, Discoverer of Edge Island”. Geographical Journal (The Geographical Journal, Vol. 17, No. 6) 17 (6): 623–632. JSTOR 1775214. doi:10.2307/1775214. 
  • Svalbard place names database: Edgeøya in the Norwegian Polar Institute (URL truy cập 29 tháng 7 năm 2006)
101-edge-ya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)