User Tools

Site Tools


101-efferia-pumila-la-gi

Efferia pumila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Efferia
Loài (species) E. pumila
Danh pháp hai phần
Efferia pumila
(Macquart, 1850)

Efferia pumila là một loài ruồi trong họ Asilidae. Efferia pumila được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Efferia pumila tại Wikispecies
101-efferia-pumila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)