User Tools

Site Tools


101-efferia-schadei-la-gi

Efferia schadei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Efferia
Loài (species) E. schadei
Danh pháp hai phần
Efferia schadei
(Bromley, 1951)

Efferia schadei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Efferia schadei được Bromley miêu tả năm 1951. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Efferia schadei tại Wikispecies
101-efferia-schadei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)