User Tools

Site Tools


101-el-sz-ll-s-la-gi

Előszállás là một làng thuộc hạt Fejér, Hungary. Làng này có diện tích 39,98 km², dân số năm 2010 là 2218 người,[1] mật độ 55 người/km².

101-el-sz-ll-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)