User Tools

Site Tools


101-emphysomera-clava-la-gi

Emphysomera clava
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. clava
Danh pháp hai phần
Emphysomera clava
Scarbrough & Marascia, 1999

Emphysomera clava là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera clava được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera clava tại Wikispecies
101-emphysomera-clava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)