User Tools

Site Tools


101-emphysomera-rugula-la-gi

Emphysomera rugula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Emphysomera
Loài (species) E. rugula
Danh pháp hai phần
Emphysomera rugula
Scarbrough & Marascia, 1999

Emphysomera rugula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Emphysomera rugula được Scarbrough & Marascia miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Emphysomera rugula tại Wikispecies
101-emphysomera-rugula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)