User Tools

Site Tools


101-empodiodes-greatheadi-la-gi

Empodiodes greatheadi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Empodiodes
Loài (species) E. greatheadi
Danh pháp hai phần
Empodiodes greatheadi
Oldroyd, 1972

Empodiodes greatheadi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Empodiodes greatheadi được Oldroyd miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Empodiodes greatheadi tại Wikispecies
101-empodiodes-greatheadi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)