User Tools

Site Tools


101-enigmomorphus-paradoxus-la-gi

Enigmomorphus paradoxus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Enigmomorphus
Loài (species) E. paradoxus
Danh pháp hai phần
Enigmomorphus paradoxus
Hermann, 1912

Enigmomorphus paradoxus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Enigmomorphus paradoxus được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Enigmomorphus paradoxus tại Wikispecies
101-enigmomorphus-paradoxus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)