User Tools

Site Tools


101-epaphroditus-conspicuus-la-gi

Epaphroditus conspicuus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Epaphroditus
Loài (species) E. conspicuus
Danh pháp hai phần
Epaphroditus conspicuus
Wulp, 1872

Epaphroditus conspicuus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Epaphroditus conspicuus được Wulp miêu tả năm 1872. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Epaphroditus conspicuus tại Wikispecies
101-epaphroditus-conspicuus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)