User Tools

Site Tools


101-erax-grootaerti-la-gi

Erax grootaerti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. grootaerti
Danh pháp hai phần
Erax grootaerti
Tomasovic, 2002

Erax grootaerti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax grootaerti được Tomasovic miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax grootaerti tại Wikispecies
101-erax-grootaerti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)