User Tools

Site Tools


101-erax-nigrocinctus-la-gi

Erax nigrocinctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. nigrocinctus
Danh pháp hai phần
Erax nigrocinctus
Becker, 1909

Erax nigrocinctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax nigrocinctus được Becker miêu tả năm 1909. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax nigrocinctus tại Wikispecies
101-erax-nigrocinctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)