User Tools

Site Tools


101-erax-nigrosetosus-la-gi

Erax nigrosetosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erax
Loài (species) E. nigrosetosus
Danh pháp hai phần
Erax nigrosetosus
Theodor, 1980

Erax nigrosetosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erax nigrosetosus được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erax nigrosetosus tại Wikispecies
101-erax-nigrosetosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)