User Tools

Site Tools


101-eraxasilus-acuminatus-la-gi

Eraxasilus acuminatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eraxasilus
Loài (species) E. acuminatus
Danh pháp hai phần
Eraxasilus acuminatus
Carrera, 1959

Eraxasilus acuminatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eraxasilus acuminatus được Carrera miêu tả năm 1959. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eraxasilus acuminatus tại Wikispecies
101-eraxasilus-acuminatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)