User Tools

Site Tools


101-eraxasilus-potamon-la-gi

Eraxasilus potamon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eraxasilus
Loài (species) E. potamon
Danh pháp hai phần
Eraxasilus potamon
Walker, 1851

Eraxasilus potamon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eraxasilus potamon được Walker miêu tả năm 1851. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eraxasilus potamon tại Wikispecies
101-eraxasilus-potamon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)