User Tools

Site Tools


101-eremisca-heleni-la-gi

Eremisca heleni heleni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. heleni
Danh pháp ba phần
Eremisca heleni heleni
Efflatoun, 1934

Eremisca heleni heleni là một phân loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca heleni heleni được Efflatoun miêu tả năm 1934. Phân loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca heleni tại Wikispecies
101-eremisca-heleni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)