User Tools

Site Tools


101-eremisca-laticerca-la-gi

Eremisca laticerca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eremisca
Loài (species) E. laticerca
Danh pháp hai phần
Eremisca laticerca
Lehr, 1987

Eremisca laticerca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eremisca laticerca được Lehr miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eremisca laticerca tại Wikispecies
101-eremisca-laticerca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)