User Tools

Site Tools


101-eriopogon-spatenkai-la-gi

Eriopogon spatenkai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eriopogon
Loài (species) E. spatenkai
Danh pháp hai phần
Eriopogon spatenkai
Hradský & Hüttinger, 1995

Eriopogon spatenkai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eriopogon spatenkai được Hradský & Hüttinger miêu tả năm 1995. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eriopogon spatenkai tại Wikispecies
101-eriopogon-spatenkai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)