User Tools

Site Tools


101-ernst-mach-la-gi

Ernst Mach (phát âm tiếng Đức: [ˈɛɐnst ˈmax]) (18 tháng 2 năm 1838 – 19 tháng 2 năm 1916) là một nhà vật lý và triết gia người Áo, ông được ghi nhớ bởi những đóng góp cho vật lý như số Mach và nghiên cứu về sóng xung kích. Là một triết gia khoa học, ông là người khai phá và đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa thực chứng lôgic và thông qua những phê phán về lý thuyết của Newton, đã đóng vai trò người báo trước sự ra đời của thuyết tương đối của Albert Einstein.

Vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

Sinh lý học[sửa | sửa mã nguồn]

Tâm lý học[sửa | sửa mã nguồn]

 • J. Kockelmans. Philosophy of science: the historical background. New York: The Free Press, 1968.
 • John T. Blackmore, "Ernst Mach – His Life, Work, an Influence", Berkeley and Los Angeles, 1972
 • John Blackmore (ed.),."Ernst Mach – A Deeper Look", Dordrecht, 1992.
 • J. Blackmore, R. Itagaki and S. Tanaka (eds.): "Ernst Mach's Vienna – 1895–1930", Dordrecht, 2001
 • John T. Blackmore, Ryoichi Itagaki and Setsuko Tanaka (eds.):" Ernst Mach's Science",Tokai University Press, Kanagawa, 2006.
 • John T. Blackmore, Ryoichi Itagaki and Setsuko Tanaka, "Ernst Mach's Influence Spreads", Sentinel Open Press: Bethesda, 2009.
 • John T. Blackmore, Ryoichi Itagaki and Setsuko Tanaka, "Ernst Mach's Graz", 1864–1867", Sentinel Open Press, Behesda, 2010.
 • John T. Blackmore, Ryoichi Itagaki and Setsuko Tanaka, "Ernst Mach's Prague 1867–1895", Sentinel Open Press, Bethesda 2010
 • Erik C. Banks, Ernst Mach's World Elements, Kluwer (now Springer), Dordrecht, 203.
 • John Blackmore und Klaus Hentschel (Hrsg.) "Ernst Mach als Aussenseiter", [Korrespondenz], Braumüller, 1985.
 • Rudolf Haller & Friedrich Stadler (Hrsg., "Ernst Mach – Werk und Wirkung", Hoelder-Pichler-Tempsky, Wien, 1988.)
 • D. Hoffmann und H. Laitko (Hrsg.), Ernst Mach -Studien und Dokumente..., Berlin, 1991.
 • V. Prosser and J. Folta (eds.), "Ernst Mach and the development of Physics – Conference Papers", Prague, 1991.
 • Joachim Thiele (Hrsg.), "Wissenschaftliche Kommunikation – Die Korrespondenz Ernst Machs", Kastellaun, 1978.
 • Jiri Prochazka: Ernst Mach: 1838–1916. Genealogie. /Vol. I/ Brno 2007.
 • Jiri Prochazka: Ernst Mach: 1838–1916. Genealogie. /Vol. II/ Brno 2009.
 • Jiri Prochazka: Ernst Mach: 1838–1916. Genealogie. /Vol.III/ Brno,Wien 2O1O.
101-ernst-mach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)