User Tools

Site Tools


101-esteban-granero-la-gi

clubs9

Esteban Félix Granero Molina (sinh ngày 2 tháng 7 năm 1987 ở Madrid) là câu thủ bóng đá Tây Ban Nha chơi cho câu lạc bộ Real Madrid.[1]

101-esteban-granero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)