User Tools

Site Tools


101-euscelidia-glabra-la-gi

Euscelidia glabra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. glabra
Danh pháp hai phần
Euscelidia glabra
Dikow, 2003

Euscelidia glabra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia glabra được Dikow miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia glabra tại Wikispecies
101-euscelidia-glabra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)