User Tools

Site Tools


101-euscelidia-natalensis-la-gi

Euscelidia natalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. natalensis
Danh pháp hai phần
Euscelidia natalensis
Dikow, 2003

Euscelidia natalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia natalensis được Dikow miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia natalensis tại Wikispecies
101-euscelidia-natalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)