User Tools

Site Tools


101-euscelidia-rapacoides-la-gi

Euscelidia rapacoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. rapacoides
Danh pháp hai phần
Euscelidia rapacoides
Oldroyd, 1972

Euscelidia rapacoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia rapacoides được Oldroyd miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia rapacoides tại Wikispecies
101-euscelidia-rapacoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)