User Tools

Site Tools


101-euscelidia-zumpti-la-gi

Euscelidia zumpti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. zumpti
Danh pháp hai phần
Euscelidia zumpti
Janssens, 1957

Euscelidia zumpti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia zumpti được Janssens miêu tả năm 1957. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia zumpti tại Wikispecies
101-euscelidia-zumpti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)