User Tools

Site Tools


101-eutolmus-wahisi-la-gi

Eutolmus wahisi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. wahisi
Danh pháp hai phần
Eutolmus wahisi
Tomasovic, 2001

Eutolmus wahisi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus wahisi được Tomasovic miêu tả năm 2001. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus wahisi tại Wikispecies
101-eutolmus-wahisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)