User Tools

Site Tools


101-festival-d-a-la-gi

Festival Dừa Bến Tre là một lễ hội về dừa được tổ chức tại tỉnh Bến Tre. Lễ hội đã được tổ chức qua 4 kỳ vào các năm (Quang Đại) 2009, 2010, 2012 và 2015. Hai kỳ đầu tiên được tổ chức với quy mô địa phương trong khi đó năm 2012 được tổ chức với quy mô quốc gia.[1]

Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất Việt Nam với trên 52.000 ha, sản lượng hàng năm chiếm 36% sản lượng dừa cả nước. Giá trị các sản phẩm từ dừa chiếm hơn 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các sản phẩm từ dừa của Bến Tre được xuất khẩu đến trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Bến Tre.[2] Tính đến đầu năm 2015, Bến Tre có 63.000 ha dừa trong tổng số hơn 150.000ha dừa của cả nước.[3]

Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ I diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 năm 2009 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre.[4]

Lễ hội Dừa lần II năm 2010 bắt đầu từ ngày 15/1 đến 21/1/2010.[5]

Lễ hội Dừa Bến Tre lần lll diễn ra từ ngày 04 đến 09/04/2012, tại thành phố Bến Tre với chủ đề: "Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển".[6]

Festival Dừa Bến Tre lần IV được tổ chức từ ngày 7 tháng 4 đến 13 tháng 4 năm 2015, với sự góp mặt của 10 tỉnh có thế mạnh về dừa của Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Dừa thế giới.[3][7]

101-festival-d-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)