User Tools

Site Tools


101-fokker-c-x-la-gi

Fokker C.X là một loại ném bom và trinh sát hạng nhẹ hai tầng cánh của Hà Lan. Nó được thiết kế vào năm 1933. Kíp lái 2 người.

 • C.X Series I : Phiên bản cho Hà Lan
 • C.X Series II : Phiên bản cho Phần Lan
 • C.X Series III: Phần Lan chế tạo theo giấy phép
 • C.X Series IV : Phần Lan chế tạo theo giấy phép
Phần Lan Phần Lan
 Hà Lan
Tây Ban Nha Cộng hòa Tây Ban Nha

Tính năng kỹ chiến thuật (C.X – Phiên bản cho Hà Lan)[sửa | sửa mã nguồn]

Dữ liệu lấy từ Bombers a guide to Bombers of World War II[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

 • 2 × súng máy 7,9 mm (.31 in)
 • Giá treo cho 2 quả bom 175 kg (385 lb) hoặc 4 quả bom 100 kg (220 lb)
 • Danh sách khác
  1. ^ Gunston, Bill, An Illustrated guide to Bombers of World War II, Salamander. ISBN 0-86101-069-8
  • Taylor, H.A.. Airspeed Aircraft since 1931. Putnam. 1970. London. ISBN 370 00110 9
  101-fokker-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)