User Tools

Site Tools


101-g-gi-la-gi

Đá Gò Già[1] là một rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa.

Đá Gò Già là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát đá này.

  1. ^ Nguyễn Nhã (2002). Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (luận án tiến sĩ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). tr. 17. 
  2. ^ Hancox, David; Prescott, Victor (1995). A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands. Maritime Briefings 1 (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 24. ISBN 978-1897643181. 
101-g-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)