User Tools

Site Tools


101-galactopogon-fumipennis-la-gi

Galactopogon fumipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Galactopogon
Loài (species) G. fumipennis
Danh pháp hai phần
Galactopogon fumipennis
Janssens, 1961

Galactopogon fumipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Galactopogon fumipennis được Janssens miêu tả năm 1961. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Galactopogon fumipennis tại Wikispecies
101-galactopogon-fumipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)