User Tools

Site Tools


101-galactopogon-hispidus-la-gi

Galactopogon hispidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Galactopogon
Loài (species) G. hispidus
Danh pháp hai phần
Galactopogon hispidus
Engel, 1929

Galactopogon hispidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Galactopogon hispidus được Engel miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Galactopogon hispidus tại Wikispecies
101-galactopogon-hispidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)