User Tools

Site Tools


101-galaxies-b-i-h-t-la-gi

"Galaxies"
Đĩa đơn của Owl City
từ album All Things Bright and Beautiful
Phát hành 19 tháng 4 năm 2011
Định dạng Digital download
Thu âm 2010/2011
Thể loại Synthpop, CCM
Thời lượng 4:01
Hãng đĩa Universal Republic
Sáng tác Adam Young
Sản xuất Adam Young
Thứ tự đĩa đơn của Owl City
"Alligator Sky"
(2011)
"Galaxies"
(2011)
"Deer in the Headlights"
(2011)

"Galaxies" là bài hát của Owl City, phát hành ngày 19 tháng 4 năm 2011.[1]

1. "Galaxies" - 4:01

  1. ^ “Connecting to the iTunes Store”. Itunes.apple.com. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2012. 
  • Owl City - Galaxies trên YouTube
  • Adam Young giải thích ý nghĩa
101-galaxies-b-i-h-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)