User Tools

Site Tools


101-gerrolasius-meridionalis-la-gi

Gerrolasius meridionalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gerrolasius
Loài (species) G. meridionalis
Danh pháp hai phần
Gerrolasius meridionalis
Hermann, 1920

Gerrolasius meridionalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gerrolasius meridionalis được Hermann miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gerrolasius meridionalis tại Wikispecies
101-gerrolasius-meridionalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)