User Tools

Site Tools


101-gi-i-th-ng-wipo-la-gi

GIẢI THƯỞNG WIPO 1. Xuất xứ, mục đích và đối tượng Đây là giải thưởng của tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới của Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1967 trao tặng cho các doanh nghiệp có sử dụng sáng kiến sáng tạo, tận dụng hệ thống Sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản xuất và phát triển của mình. 2. Đơn vị trao thưởng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là một tổ chức quốc tế về việc phát huy, sở hữu và bảo vệ những công trình nghiên cứu của nhân loại. Những công trình này – tài sản trí tuệ - đang được mở rộng phạm vi về khoa học – công nghệ và làm phong phú những công trình thế giới. Thông qua mục tiêu này, WIPO giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá chất lượng sự thụ hưởng cuộc sống cũng như tạo ra sự thịnh vượng thực sự ở các quốc gia. Với trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, WIPO là một trong 16 tổ chức của Liên Hợp Quốc. Tổ chức này quản lý 23 hiệp ước liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau về việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Tổ chức này bao gồm những thành viên đến từ 179 quốc gia. 3. Tiêu chuẩn xét thưởng WIPO - Cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Thụy Sĩ đã đưa ra các tiêu chuẩn cho Giải thưởng WIPO như sau: Số lượng sáng kiến, sáng chế áp dụng tại công ty. Số lượng nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ. Hiệu quả ứng dụng hệ thống Sở hữu trí tuệ vào trong sản xuất kinh doanh tạo ra tăng trưởng. Sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ. Các biện pháp khác để khuyến khích phong trào sáng kiến. Các giải thưởng khác đã nhận.

101-gi-i-th-ng-wipo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)