User Tools

Site Tools


101-gibbasilus-centrolobus-la-gi

Gibbasilus centrolobus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gibbasilus
Loài (species) G. centrolobus
Danh pháp hai phần
Gibbasilus centrolobus
Londt, 1990

Gibbasilus centrolobus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gibbasilus centrolobus được Londt miêu tả năm 1990. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbasilus centrolobus tại Wikispecies
101-gibbasilus-centrolobus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)