User Tools

Site Tools


101-goneccalypsis-argenteoviridis-la-gi

Goneccalypsis argenteoviridis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Goneccalypsis
Loài (species) G. argenteoviridis
Danh pháp hai phần
Goneccalypsis argenteoviridis
Hermann, 1907

Goneccalypsis argenteoviridis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Goneccalypsis argenteoviridis được Hermann miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Goneccalypsis argenteoviridis tại Wikispecies
101-goneccalypsis-argenteoviridis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)