User Tools

Site Tools


101-goneccalypsis-montanus-la-gi

Goneccalypsis montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Goneccalypsis
Loài (species) G. montanus
Danh pháp hai phần
Goneccalypsis montanus
Londt, 1982

Goneccalypsis montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Goneccalypsis montanus được Londt miêu tả năm 1982. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Goneccalypsis montanus tại Wikispecies
101-goneccalypsis-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)