User Tools

Site Tools


101-gongromyia-bulla-la-gi

Gongromyia bulla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gongromyia
Loài (species) G. bulla
Danh pháp hai phần
Gongromyia bulla
Londt, 2002

Gongromyia bulla là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gongromyia bulla được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gongromyia bulla tại Wikispecies
101-gongromyia-bulla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)