User Tools

Site Tools


101-gonioscelis-chloris-la-gi

Gonioscelis chloris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. chloris
Danh pháp hai phần
Gonioscelis chloris
Londt, 2004

Gonioscelis chloris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis chloris được Londt miêu tả năm 2004. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis chloris tại Wikispecies
101-gonioscelis-chloris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)