User Tools

Site Tools


101-gonioscelis-genitalis-la-gi

Gonioscelis genitalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. genitalis
Danh pháp hai phần
Gonioscelis genitalis
Ricardo, 1925

Gonioscelis genitalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis genitalis được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis genitalis tại Wikispecies
101-gonioscelis-genitalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)