User Tools

Site Tools


101-gonioscelis-haemorhous-la-gi

Gonioscelis haemorhous
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Gonioscelis
Loài (species) G. haemorhous
Danh pháp hai phần
Gonioscelis haemorhous
Schiner, 1867

Gonioscelis haemorhous là một loài ruồi trong họ Asilidae. Gonioscelis haemorhous được Schiner miêu tả năm 1867. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Gonioscelis haemorhous tại Wikispecies
101-gonioscelis-haemorhous-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)